Tidredovisning


Ett flexibelt tidredovisningssystem som är lätt att komma igång med

 1. Skapa register

  Tidregistrering kräver att kund-, personal- och tidkodregister finns upplagda. Där kan vi ofta importera befintliga register. Slutligen kan man på ett enkelt sätt ställa in debiteringen för respektive arbetsmoment.

 2. Tidregistrera

  Man ställer in på byrånivå hur man vill att tidredovisningen skall fungera. Det gäller då främst hur tidregistreringsbilden skall se ut, i vilket format tiden skall registeras samt om byrån skall använda någon minsta debiterbar enhet. Man kan även vid behov spärra vissa tidkoder på vissa kunder. Sedan bestämmer personalen själva till viss mån vilken layout de vill ha i sin egen tidredovisning. Det finns också möjlighet att använda tidtagarur för att hålla ordning på hur lång tid man lägger ner på olika arbetsmoment.

 3. Kontrollera tidredovisning, klarmarkering och rapporter

  Tidredovisningen kan sedan kontrolleras så att vi säkerställer att all personal har tidredovisat all sin arbetade tid. Vi kan även ta ut ett antal olika rapporter från tidredovisningens sökfunktion på personal, kund, arbetstyp, kundansvarig eller valfri kombination av dessa. Det finns även möjlighet att klarmarkera tidtransaktioner som klara för fakturering.

 4. Fakturering

  Slutligen är det dags att fakturera. Det kan antingen göras genom integration med till exempel Fortnox där tidredovisningen samlas ihop till färdiga fakturor som skapas direkt i Fortnox. Till andra system kan man antingen ta ut en importfil som kan läsas in i vissa ekonomisystem eller sammanställa färdiga faktureringsrapporter för manuell fakturering i system som saknar integrations- eller importmöjligheter. Tider som exporteras för fakturering blir låsta i Office Caddie och kan sedan inte ändras av användare.

 5. Löneunderlag

  Den registrerade tid som finns kan även användas för att generera ett löneunderlag för personalen. Detta underlag är allt som behövs för att göra den interna lönekörningen.