FAQ


Kan jag importera mina register, exempelvis tidredovisning, kundlista och liknande från mitt nuvarande system till Office Caddie?

Ja. Under förutsättning att ditt nuvarande system kan exportera de register till vill föra över till Office Caddie i något läsbart text-format, exempelvis txt, csv, excel eller dylikt kan vi kostnadsfritt importera den data du vill flytta med dig.


Vad krävs av oss för att använda Office Caddie?

Tillgång till uppdaterade webbläsare är allt ni behöver.