Moduler

Byråledning


Ledningsverktyg

Byråledning

Systemet ger en snabbt övergripande bild över hur hela verksamheten ligger till.
Det är enkelt att se checklistor och register filtrerat ner på en enskild anställds ansvarsområde. Detta gör det smidigt att kontrollera hur varje anställd ligger till i respektive arbetsprocess.

Byråuppföljning - statistik

Under statistik finns automatiskt genererad, med jämförelsemöjlighet, statistik över:

  • Checklistor - uppföljning av byråmål
  • Debiteringsgrader
  • Tidregistrering
  • Intäkt per arbetsmoment
  • Kundrelation - tidsbudget och utfall på kundnivå

Leverantörsregister

Det finns även ett leverantörsregister där vi kan koppla dokument till respektive leverantör. Vi kan även koppla kontaktpersoner från kontaktregistret till leverantören samt hålla koll på vilka avtal vi har och registrera avvikelser i en logglista.