Moduler

Checklistor


Skapa checklistor efter din byrås specifika behov

Färdiga checklistor

Redovisning, bokslut, deklaration

Office Caddie har ett antal färdiga checklistor för de vanligaste arbetsprocesserna på en redovisnings- eller revisionsbyrå.

  • Månadsbokföring
  • Skattedeklarationer
  • Löner
  • Periodisk sammanställning
  • Intrastatrapportering
  • Bokslut
  • Deklaration
  • Revision


Egna checklistor

Egna checklistor efter byråns behov

Man kan naturligtvis skapa egna checklistor och på så sätt komplettera eller helt ersätta checklistorna som finns upplagda. Egna checklistor kan ställas in för att passa just era behov.

Checklistor kan skapas för uppdrag som skall ske varje vecka, varje månad eller varje år. Man kan även styra varningssystemet för varje post i checklistor man skapar själv och aktivera och inaktivera specifika fält i checklistorna ner på kundnivå.