Totalkoll på byrån

I flera års tid har vi utvecklat, testat och finslipat just det verktyg vi själva saknade för att hålla koll på en redovisningsbyrås lednings- och dokumentationsutmaningar. I dag skulle vi ärligt talat inte klara oss utan det. Nu vill vi dela med oss. För det finns inget hjälpmedel på marknaden som fungerar lika bra.

Äntligen - allt på ett ställe!

All information om byråns kunder och arbetsprocesser samlas på ett ställe och du får på så sätt en tydlig överblick. Checklistor med arbetsuppgifter bevakas och påminnelser skickas till den som är ansvarig. Flaskhalsarna försvinner när alla kan jobba mer självständigt.

Alltid tillängligt

Ingen installation krävs – allt du behöver är en webbläsare. Sedan använder du de moduler du behöver för en blygsam månadskostnad.

Flexibelt och fristående

Verktyget är helt fristående men samarbetar med dina befintliga program.

Office Caddie utvecklas av en redovisningsbyrå. För att uppfylla allt vi drömmer om att kunna göra.

Beställ din demo: Maila oss


Planera tid och resurser

Med verktyget för tidsplanering får du kontroll över tidsåtgång och ekonomi per uppdrag och för verksamheten totalt. Du ser tydligt vilken beläggning byrån har per månad, per anställd samt per uppdrag. Med all information om kunduppdraget på ett ställe är det också lätt att bedöma behovet av extra resurser.

Checklistor och påminnelser

Aldrig mer en missad deadline för skattedeklarationer, löner eller bokslut. Systemet går igenom alla checklistor varje natt och meddelar den som är ansvarig för respektive uppgift vad som återstår att göra. Office Caddie bevakar också vilka fullmakter som finns och vilka uppdragsavtal som måste förnyas.

Självklart är alla påminnelser konfigurerbara – du väljer själv vad du vill ha uppföljning på och hur ofta påminnelserna ska skickas.

Kontaktinformation

All information ni behöver om kontakter, både kunder och leverantörer, läggs in i programmet. Varje kontaktperson kopplas sedan till de kunder de arbetar hos. Hela byrån har på så sätt tillgång till korrekta uppgifter för alla kunder och kontaktpersoner.

Anställda

I Office Caddie finns alla uppgifter ni behöver om de anställda. Kontaktuppgifter, ansvarsområden, arbetstider, fullmakter och uppgifter om anhöriga. Du ser också vilka kunder en medarbetare ansvarar för, vilka fullmakter som finns uttagna och mycket mer.

Säkra kvaliteten

Du kan genomföra internrevisioner på kunduppdrag med användardefinierade frågeuppsättningar. Och hantera byråns interna rutinbeskrivningar så att de enkelt nås av alla medarbetare.

Funktioner för regelefterlevnad


Rex

Kundlistor håller ordning på vilka som är ansvariga för uppdraget och vem som ansvarar för respektive process. I logglistan registrerar du muntlig kommunikation. Office Caddie hjälper till med kontroll över utkvitterade fullmakter, upprättade avtal och även uppföljning av årtal för nyteckning. I Office Caddie kan ni också registrera byråns interna rutinbeskrivningar.

ISQC1

Office Caddie hanterar internrevisioner och uppföljning av uppdrag per anställd. Systemet ger alla i personalen tillgång till övergripande information om respektive kunduppdrag. Office Caddie visar också tydligt vilka redovisningskonsulter och revisorer som är kopplade till respektive uppdrag. Du får också ett effektivt verktyg för tidsregistrering, tidsbudgetering och uppföljning. Logglista på byrånivå finns för informationshantering till anställda.

ISO-krav

Office Caddie hanterar ISO-krav såsom versionshantering och förbättringsrapportering. Du hanterar effektivt dina kvalitetspåverkande leverantörer med kontaktinformation och logglista för kontakt och utvärdering.

Komma igång

Ni startar i den takt ni vill med de delar av systemet som hjälper er mest. Och din byrå får självklart den hjälp ni behöver för att komma igång med Office Caddie, t.ex. kan vi hjälpa till med import av register.

Jobba smartare. Boka en tid för demo!